Painelaitteet

1

2022

Lukuisia painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä 

 2015 – 2022 Lukuisia painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä 

Sepät paineastiat
2

2021

Ilmasäiliö, Laitila

2021 Ilmasäiliö 14 m3, Laitila

3

2018

Paineaukkuja

Paineakkuja Kittilä 6 kpl, 62 bar 

2018 UPM-Kymmene Oyj, Lappeenranta

Propaanisäiliö

2018 Venator Oy, Pori

Lauhdesäiliö HST

2017 Neste Oyj, Naantali

Prosessisäiliö 5 m3

2016 Neste Oyj, Naantalin jalostamo

Prosessipainelaitteita 6 kpl

2016 Viafin Oy, West Welding

Painelaitteen runko

2015 Borealis Polymers Oy, Porvoo

Mittava painelaitteen muutostyö 

Muut referenssialueet